Browsing:

Chuyên mục: Diễn Đàn Quảng Cáo

Giới thiệu về câu chuyện quảng cáo khác gì với câu chuyện bài PR

Hút người xem cách viết bài PR quảng cáo, báo chí bằng câu chuyện . Tất cả các dạng viết BÀI PR đều nhằm mục đich tạo được một mối quan hệ tích cực giữa một nhóm công chúng và tổ chức đó. Read more…